Bootstrap Themes

Talentum Pártoló Társaság

A tehetség és adottságok fejlesztése a jelenkori kultúrában az egyéni fejlődés és a közösségi hasznosság elvét követi. Az emberi tehetségek és adottságok kiaknázása mellett azonban fontos a felelős értékek szerinti cselekvés és a másoksegítése is. A Talentum Pártoló Társulás létrejöttének célja, hogy segítsék az embereket a siker elérésében és a fejlődésben és legyen hol gyakorolni.

Talentum Pártoló Társaság

A tehetség fogalmának összekapcsolása a keresztény kultúrával az Ószövetségben, a példázatokban is olvasható. Az egyik legismertebb történet Jézus példázata a talentumokról, amelyben egy gazda elosztott tehetségeket a szolgái között. A tehetséggel rendelkező szolgák sikeresen fejlesztették és megsokszorozták a kapott talentumokat, míg a harmadik szolga féltékenységből és bizonytalanságból a földbe ásta a kapott tehetséget.
Minden embernek adottságai és tehetségei vannak, amelyeket fejlesztenie kell, hogy hasznos tagja lehessen a közösségnek és a világnak. Azonban a tehetség önmagában nem elegendő a sikerhez, hiszen ahhoz szükséges a folyamatos fejlődés és a kemény munka. A gyakorlás és a kitartó munka segíti az embert abban, hogy a tehetségeit maximálisan kihasználja, és elérje a céljait. A tehetség és az adottságok fejlesztése a mai kultúrában az egész életen át tartó tanulást és az önfejlesztést jelenti. A modern értékek szerint minden ember felelős a tehetségeinek és adottságainak kiaknázásáért, és ez a felelősség magában foglalja a többi ember segítését is.

A tehetség és adottságok fejlesztése a jelenkori kultúrában az egyéni fejlődés és a közösségi hasznosság elvét követi. Az emberi tehetségek és adottságok kiaknázása mellett azonban fontos a felelős értékek szerinti cselekvés és a másoksegítése is. A Talentum Pártoló Társulás létrejöttének célja, hogy segítsék az embereket a siker elérésében és a fejlődésben és legyen hol gyakorolni.
Az anonimitásra helyezi a hangsúlyt, ami azt jelenti, hogy a tagok nem hozzák nyilvánosságra azonosságukat. Különösen hasznos lehet azok számára, akik nem kívánnak nyilvános szereplést vállalni. Addig maradnak az „ismeretlen szerző” státuszban, amíg azt jónak látják. Ez a megközelítés segít a tagoknak, pályájuknak ebben a szakaszában, abban, hogy szabadon megosszák írásaikat, gondolataikat és érzéseiket, anélkül hogy féljenek a negatív visszajelzésektől (a nem építő jellegű kritikától) vagy az elítélő személyektől. Így, könnyebben oszthatják meg egymással tapasztalataikat, sikereiket is. A szabályok betartásával és a közjó javára.

TPT működése

Los Angeles

A nyilvános szereplés és megmérettetés nem mindenki számára adja meg a megfelelő környezetet és lehetőségeket a tehetségük megmutatására – „az indulásra”. Néhány embernek szüksége van a rejtőzködésre ahhoz, hogy kibontakoztathassa kreatív képességeit.
A Talentum Pártoló Társulás működésének fontos szerepe a lehetőség biztosításában található. A közösség blogokat működtet, amelyben a tagok írásaikat oszthatják meg. Az online platformokon való jelenlét és a közösségi média használata segíti a társulás tevékenységét. Marshall McLuhan az ismert kommunikációelméleti szakember szerint a média nemcsak eszközként szolgál az információ átvitelére, hanem maga is részt vesz az üzenet kialakításában és terjesztésében. Állítja, hogy a média milyensége és használata befolyásolja az emberek érzékelését, gondolkodását, kommunikációját és magatartását. Az olvasmányok, az olvasás hatással lehetnek az emberi gondolkodásra és érzelmi fejlődésére.

Média és az olvasás

Los Angeles

A média nem csak, mint közvetítő eszköz szerepel küldetésünkben, hanem mint egy eszköz, ami maga is létrehoz üzenetet,átad információt. Az embereknek szükségük van az élményekre, az érzelmekre és az érzelmi megnyugvásra. Az olvasás nem csupán egyfajta kikapcsolódás, hanem a közösségi élmény megteremtése is, amely egyesíti az embereket.
Az olvasás nem csak személyes élményt nyújt, hanem lehetőséget ad arra, hogy az emberek megosszák egymással azokat. Ez lehetőséget teremt a közösségi élményre, amely az emberek összetartozását és összekapcsolódását segítheti elő.
Az emberek számára nagyszerű lehetőség a blog, hogy megosszák gondolataikat másokkal az interneten keresztül. A blogok előnye, hogy könnyen kezelhetőek és használhatóak, nincs szükség különösebb technikai ismeretekre a létrehozásukhoz, és széles körben elérhetőek az interneten. Emellett a blogok lehetőséget adnak arra, hogy személyesebb, emberibb hangvétellel kommunikáljunk, ami nagyban hozzájárulhat az olvasókhoz való kapcsolatunk megerősítéséhez.

Tartalom fogyasztó

Los Angeles

Bár a blogok elsősorban magánkommunikációs eszközök, az üzleti és marketing világ is használja őket. A blogokat számos célra használják, beleértve a márkaépítést, az értékesítést és az ügyfélszolgálatot.
Az internet korában az online média egyre inkább elterjedt formájává vált az informálódásnak, szórakoztatásnak, a kultúrának és az oktatásnak. A blogok illetve a média-portfóliók lehetővé teszik a tartalomgyártóknak, hogy könnyen megoszthassák az írásaikat, videóikat, podcastjaikat és egyéb műveiket az interneten keresztül. Ezek a platformok a tartalomfogyasztók számára is lehetővé teszik, hogy könnyen hozzáférjenek az érdeklődésüknek megfelelő tartalmakhoz.

Jelentkezés, Résztveszek

Feltételek és Impressum

A közzétett írások adott szerző véleményét, gondolatait tartalmazzák.

Az írások feltöltését és szerkesztését minden esetben a résztvevő szerkesztőkre bíztuk. Elutasítunk és felszólítás nélkül törlünk vagy töröltetünk minden uszító vagy gyűlölködő megnyilvánulást a társaság által köz olvasásra bocsájtott írást, bárhol is jelenik az meg. A személyes véleményekre kíváncsiak vagyunk, ám kérjük, hogy a megnyilvánulás ne legyen – és itt felsoroljuk a „sértő” kifejezés szinonimáit:

Fenntartjuk a jogot a visszautasításra, amennyiben a közízléssel- illetve a TPT szemléletével összeegyeztethetetlen az írás.

Részvételével a TPT szemléletét elfogadva és betartja a Polgári Törvénykönyv vonatkozó részét.

Személyes adatokat nem tárolunk és gyűjtünk, a megadott e-mail címet is csak a közlés ideéig őrizzük meg.

Amennyiben az anonim módból kéri a „Talentum” a kilépést, azt előzetesen kérvényezni kell, és külön egyedi szabályok vonatkoznak az írás küldőjére, és adott esetben a közös gondolkodásra.

Impresszum
Talentum Pártoló Társaság - internetes közösség
Felügyeleti szerv- Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125 Telefon: (+36 1) 391 1400 Fax: (+36 1) 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: www.naih.hu GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=HU • A magánélet védelméről és az elektronikus hírközlésről szóló uniós irányelv • Az EU általános adatvédelmi rendelete